Zaznacz stronę

REGULAMIN KONKURSU

„TWOJA METAMORFOZA: EDYCJA LATO 2024″

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Zgłaszająca jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wypełnieniem i podpisaniem formularza zgłoszeniowego oraz dostosowaniem się do jego postanowień.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej pomiędzy Organizatorem, a zgłaszającą i jest jednocześnie potwierdzeniem warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 3. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody głównej jest firma Body&Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, KRS: 0001034018, NIP: 0001034018, REGON: 52518422600000 (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twoja metamorfoza: Edycja Jesień 2023” (zwany dalej „Konkursem”).
 5. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest Studio Figura Warszawa-Białołęka znajdujące się pod adresem: ul. Światowida 51 lok. 1, 03-144 Warszawa (zwane dalej „Studio Figura Warszawa-Białołęka”).
 6. Studio Figura Warszawa-Białołęka jest licencjonowanym gabinetem modelowania sylwetki działającym w sieci franczyzowej Studio Figura International w oparciu o autorski koncept Studio Figura.
 7. Koncept Studio Figura jest autorskim konceptem Studio Figura International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącym modelowania sylwetki.
 8. Celem konkursu jest nagrodzenie Klientki Studio Figura Warszawa-Białołęka za osiągnięcie najlepszych rezultatów w redukcji swojej wagi ciała w okresie trwania Konkursu.
 9.  Za zajęcie I miejsca w konkursie zwyciężczyni otrzyma nagrodę o wartości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) na którą składa się: kobieca sesja fotograficzna wraz z makijażystką oraz fryzjerem oraz voucher o wartości  nie mniejszej niż 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) do wykorzystania w Studio Figura Warszawa-Białołęka na zabiegi znajdujące się w ofercie studia.

  § 2

  Czas trwania konkursu i termin zgłoszeń

  1. Konkurs trwa od dnia 02.01.2024 roku do dnia 30.06.2024 roku.
  2. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w okresie od dnia 02.01.2024 roku od godziny 09:00 do dnia 30.06.2024 roku do godziny 21:00.

  § 3

  Zasady udziału w konkursie

  1. Uczestniczkami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie (pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody opiekuna prawnego), które są klientkami Studio Figura Warszawa-Białołęka i posiadają indywidualną Kartę Klienta prowadzoną przez Studio Figura Warszawa-Białołęka wraz z opisem celu redukcji masy ciała, obliczeniami parametrów, dawkowaniem suplementów.
  2. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w Studio Figura Warszawa-Białołęka.
  3. W dniu zgłoszenia do konkursu każda uczestniczka zobowiązana jest do wykonania fotografii oraz pomiarów ciała w Studio Figura Warszawa-Białołęka przez pracownika studia. Fotografie będą wykonane z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki oraz na wadze z widoczną masą ciała. Rekomendowany strój do wykonania zdjęć to legginsy i koszulka. Pomiary ciała jakie zostaną pobrane to jest: obwód tali, obwód bioder, obwód ud, obwód ramion.
  4. Przed zakończeniem konkursu każda uczestniczka jest zobowiązana do ponownego wykonania zdjęć oraz pomiarów na takich samych zasadach jak w ust. 3 powyżej. Ostatni pomiar oraz zdjęcia mogą zostać wykonane najpóźniej w dniu 30.06.2024 roku w godzinach otwarcia Studio Figura Warszawa-Białołęka, tj. 09:00-21:00. W sytuacji, gdy uczestniczka nie wykona zdjęć oraz pomiaru w dniu 30.06.2024 roku, w rozstrzygnięciu konkursu będzie brany pod uwagę ostatni pomiar jaki uczestniczka dokonała na zasadach określonych w ust. 3 powyżej.
  5. Dodatkowo fakt utraty masy ciała musi być udokumentowany opisem w Karcie Efektów prowadzonym w Studio Figura Warszawa-Białołęka.

   

  § 4

  Obowiązki uczestniczek konkursu

  1. Podczas trwania Konkursu każda uczestniczka jest zobowiązana do:
  1. prowadzenia Karty klienta oraz Dziennika metamorfozy, zawierającego opis drogi uczestniczki do osiągnięcia celu redukcji masy ciała;
  2. dołożenia wszelkich starań, aby skutecznie i w sposób niezakłócony zrealizować program metamorfozy; 
  3. ćwiczyć regularnie w Studio Figura Warszawa-Białołęka, zgodnie z dopasowanym do jej potrzeb karnetem;
  4. korzystania z 3 stref Studio Figura Warszawa-Białołęka, tj. strefa fitness, wellness, kosmetologia;
  5. rozpoczęcia odchudzania od pełnej kuracji oczyszczenia organizmu z toksyn produktem SFI – Go Clean, tj. 3 sety oczyszczające – warunek bezwzględny;
  6. nagrania w Studio Figura Warszawa-Białołęka, z pomocą pracownika studia, filmu wideo dokumentującego przebieg metamorfozy uczestniczki, realizowanej w Studio Figura Warszawa-Białołęka.

   

  § 5

  Dane osobowe uczestniczek konkursu

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez uczestniczkę prawdziwych danych osobowych: 
  1. niezbędnych do przekazania nagród (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, danych adresowych) – według załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu;
  2. dokumentujących proces utraty wagi ciała (wiek, data i waga ciała początkowa, daty i wagi ciała na kolejnych etapach, sposób suplementacji w poszczególnych etapach, informacje dotyczące stosowanej diety, informacje dotyczące istnienia problemów zdrowotnych wpływających na proces redukcji wagi ciała, procentowy ubytek masy ciała);
  3. fotografii potwierdzających redukcję wagi ciała wykonanych w sposób określony w § 3 ust. 3 i 4;
  4. nagrania filmiku wideo określonego w § 4 ust. 1 lit. „f”.
  1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
  2. Uczestniczka, przystępująca do konkursu i akceptująca niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Organizatora konkursu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym “Zgoda na przetwarzania danych osobowych”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

  § 6

  Rozstrzygnięcie konkursu

  1. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłoniona zwyciężczyni konkursu. Zwyciężczynią konkursu zostanie uczestniczka, która w trakcie trwania konkursu uzyska największą utratę masy ciała w kilogramach.
  2. W przypadku, gdy dwie lub więcej uczestniczek uzyska taki sam wynik utraty masy ciała w kilogramach, w celu wyłonienia zwyciężczyni będą wzięte pod uwagę wymiary uczestniczek i wygra ta, która uzyska największą zmianę w centymetrach.
  3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31.07.2024 roku.
  4. Zwyciężczyni konkursu zostanie ogłoszona na portalu społecznościowym Facebook na profilu Studio Figura Warszawa-Białołęka.
  5. Po ogłoszeniu wyników konkursu, zwyciężczyni ma obowiązek,w terminie do dnia 31.08.2024 roku podać dogodny dla niej termin sesji fotograficznej. W przypadku nieokreślenia terminu, nagroda zostanie przekazana osobie z II miejsca.
  6. Zwyciężczyni zobowiązana jest do przekazania Organizatorowi zdjęć sesji fotograficznej do celów marketingowych oraz do opisania swojej historii metamorfozy.

   

  § 7

  Postanowienia dodatkowe

  1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko klientki Studio Figura Warszawa-Białołęka.
  2. W konkursie ma prawo wziąć udział każda klientka, która wykupi karnet na treningi/zabiegi w Studio Figura Warszawa-Białołęka w miesiącach trwania konkursu.
  3. Fakt utraty masy ciała uczestniczki konkursu musi być udokumentowany fotografiami uczestniczki.
  4. W czasie trwania konkursu uczestniczkom nie wolno nawiązywać współpracy z innymi firmami lub osobami w celu promowania metod odchudzania, modelowania sylwetki poza Studio Figura Warszawa-Białołęka.

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu “Twoja metamorfoza: edycja lato 2024”

   

  Warszawa, dnia _____________ 2024 r.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  „TWOJA METAMORFOZA: EDYCJA LATO 2024”

   

  Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w konkursie “Twoja metamorfoza: edycja lato 2024” organizowanym w Studio Figura Warszawa-Białołęka:

   

  ______________________________________

  Imię i nazwisko

  ______________________________________

  Adres zamieszkania

  ______________________________________

  Numer telefonu

  ______________________________________

  Adres e-mail

   

  ______________________________________

  Podpis osoby zgłaszającej

   

   

   

  Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu “Twoja metamorfoza: edycja lato 2024”

   

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   

  Wyrażenie zgody spowoduje, że administrator będzie mógł na tej podstawie przetwarzać Pani dane osobowe. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody. Wynika to z artykułu 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

   

  Cofnięcie zgody możliwe jest:

  1. w formie pisemnej, pisząc na adres: Body&Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa,
  2. w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: +48 600 645 314,
  3. w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: studio@sfbialoleka.pl,
  4. osobiście w Studio Figura Warszawa-Białołęka przy ul. Światowida 51 U1 w Warszawie.

   

  Zapoznawszy się z powyższą informacją wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty e-mail przez Body&Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa NIP: 5273054664, będącą administratorem w celu podjęcia czynności mogących ułatwić wykonanie umowy przez przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Przetwarzanie na podstawie niniejszej zgody obejmować będzie w szczególności wprowadzenie danych do programu do zarządzania Studiem Figura Warszawa-Białołęka z którego korzysta administrator i polecenie ich przetwarzania podmiotowi, który jest operatorem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ten program.

  ______________________________________

  Podpis osoby wyrażającej zgodę

  Informujemy, że administratorem pozyskanych danych osobowych będzie  Body&Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa NIP: 5273054664. 

   

  Dane zebrane w drodze zawarcia umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane zebrane w toku zawierania umowy są niezbędne do jej wykonania. Dane zebrane w drodze zawarcia umowy przetwarzane są nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Przetwarzanie na podstawie zgody obejmować będzie czynności, które nie są niezbędne do wykonania umowy, ale ułatwią jej wykonanie. Dane osobowe zbierane są w celu wykonania, której stroną będzie administrator. 

   

  Przysługuje Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  Kontakt z administratorem możliwy jest:

  1. w formie pisemnej, pisząc na adres: Body&Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa
  2. w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: +48 600 645 314
  3. w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: studio@sfbialoleka.pl

   

  Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz do chwili wykonania umowy przez obie strony lub stwierdzenia, że z tytułu umowy nie przysługują administratorowi żadne roszczenia.

   

  Przysługuje Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

   

  Przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   

  Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

  ______________________________________

  Podpis osoby wyrażającej zgodę